Cliënten

Coaching Monitor voor cliënt

Heeft u van uw coach een uitnodiging ontvangen om via Coaching Monitor een vragenlijst in te vullen ten behoefte van het uw coachtraject? Maak dan gebruik van de ‘Start’-knop in de uitnodiging die u heeft ontvangen. U hoeft niet in te loggen via deze website.

De e-mail met de uitnodiging van uw coach bevat een unieke link (achter de ‘Start’-knop), die doorverwijst naar een speciale webpagina met daarop de vragenlijst. Een vragenlijst is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De door u ingevoerde gegevens worden direct en gecodeerd verzonden naar de database van de Coaching Monitor. Eventuele terugkoppeling van vragenlijsten verloopt via uw coach.

De Coaching Monitor is eenvoudig in gebruik, veilig en 24/7 online beschikbaar. De Coaching Monitor is ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal beroepscoaches, wetenschappers en web developers.

Lees hier meer over gebruik van de Coaching Monitor: Privacy statement.

Lees hier meer over de achtergrond en opzet van de Coaching Monitor: Achtergrond.

Maakt uw coach nog geen gebruik van de Coaching Monitor?

Stuur dan het webadres van deze website naar uw coach met de vraag of hij/zij gebruik wil gaan maken van de Coaching Monitor om het rendement van uw coachtraject te verhogen.